Werkwijze

Elke procedure begint met een persoonlijk adviesgesprek. U moet ons leren kennen en wij u. En er moet wederzijds vertrouwen zijn dat wij de juiste partij zijn voor uw specifieke vraag. Want vertrouwen creëert snelheid en betrokkenheid.

Zorgvuldigheid en kwaliteit

W&S procedures kosten veel tijd en energie. En ze komen meestal ‘bovenop’ het normale werk. Onze ervaring is dat aandacht en zorgvuldigheid cruciaal zijn voor het slagen van elke procedure. Door ons de regie te geven bent u er zeker van dat kandidaten de aandacht krijgen die ze verdienen en dat het hele W&S proces zorgvuldig begeleid wordt. Tot in het laatste detail.

Gedegen intake

Wanneer u ons de opdracht gunt, volgt er een gedegen intake. We verdiepen ons in uw organisatie, de cultuur en de context van de vacature. Maar net zo belangrijk zijn de drijfveren, persoonlijkheid, normen en waarden die u bij een kandidaat zoekt.

Wervend profiel

In overleg met u maken we een helder en wervend profiel. Vanzelfsprekend omschrijven we daarin de ‘harde’ waarden zoals vereiste kennis en ervaring. Maar de ‘zachte’ waarden zoals persoonlijkheid, uitstraling en de ‘klik’ met u, zijn vooral bepalend voor succes.

Netwerven via ons netwerk

Voor elke vacature schakelen we ons netwerk in. We vragen onze relaties actief mee te zoeken in hun eigen netwerk. Via persoonlijk contact, digitale nieuwsbrieven en sociale media als LinkedIn en Twitter. Zo zijn we in drie stappen heel Nederland door. Netwerven noemen we dat.

Nieuwe media: Twitter en LinkedIn

We zetten alle vacatures via Twitter uit in ons netwerk. En vragen de ontvangers om ons bericht door te sturen. Via LinkedIn vinden we snel potentiële kandidaten. Dankzij een geavanceerd zoeksysteem en door gericht te netwerken. Ook sturen we uw vacature via ‘job postings’ naar specifieke groepen op LinkedIn.

Selectie op harde en zachte waarden

We krijgen snel reacties. Omdat we ons netwerk kennen en mensen gericht en persoonlijk benaderen. Met de beste kandidaten gaan we in gesprek. We toetsen op ‘harde’ waarden als kennis en ervaring. Maar weten dat ‘zachte’ waarden als persoonlijkheid, uitstraling en de ‘klik’ met u cruciaal zijn.

U beslist

U ontvangt de CV’s van de 3 tot 4 beste kandidaten, met een korte toelichting. De keuze is vervolgens aan u. De kandidaten die u wilt spreken informeren we vooraf over uw organisatie, de functie en de cultuur. Zodat u met goed voorbereide gesprekspartners aan tafel komt.

Blijvend betrokken

Als een kandidaat bij u in dienst treedt, houden we regelmatig contact. We willen weten hoe het wederzijds bevalt. We investeren graag in een lange termijn relatie.