Elkaar kennen, vertrouwen en iets gunnen

AIM4 is een netwerkorganisatie pur sang. Al sinds 2003. We geloven in de kracht en het grote bereik van een hecht, persoonlijk netwerk. Als flexibel antwoord op de steeds snellere veranderingen in de markt. En omdat het past bij de nieuwe generatie professionals, die interessant en uitdagend werk wil.

We verbinden ca. 375 (interim) managers en recruiters. Onafhankelijk en toch samen. Een keuze voor vrijheid en zelfstandigheid, maar ook voor samenwerking en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit een professioneel en sociaal netwerk van gelijkgestemden.

Elkaar kennen

Netwerken en van daaruit de ‘match maken’, dat is ons handelsmerk. Intensief persoonlijk contact is dan essentieel. We kennen de mensen in ons netwerk écht. Dat willen we ook zo houden. Daarom kiezen we voor een maximum van 375 netwerkleden die elkaar regelmatig ontmoeten. Want het gaat niet om de grootte, maar om de kwaliteit en de kracht van ons netwerk.

Elkaar vertrouwen

Vertrouwen is de basis voor elke relatie. Het betekent dat je geloof hebt in iets of iemand en van daaruit handelt. We geloven in ons concept en vertrouwen de mensen in ons netwerk. Vertrouwen ontstaat niet vanzelf. Dat moet je verdienen. Door langdurig en consequent te investeren in je relaties. Wij doen dat vanuit het principe ‘Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden’.

Elkaar iets gunnen

Delen is de kern en de kracht van ons netwerk: kennis en ervaring, inspiratie en creativiteit, netwerken en contacten. Delen is gebaseerd op vertrouwen: dat de ander zorgvuldig met je gift omgaat en ook iets teruggeeft. Geven en ontvangen moeten in balans zijn. Als dat vertrouwen er is, wordt delen vermenigvuldigen. En gun je elkaar het beste.

Cover
Victor Schaafsma

Werkt: als financieel en general manager
Tweede passie: tennis
AIM4: een professionale club, waar ik al vele jaren erg prettig mee samenwerk