AIM4 en Liliane Fonds: samen sterk voor kinderen met een handicap

AIM4 verbindt als netwerkorganisatie (interim) managers en recruiters met elkaar. Zoals AIM4 de verbinding met haar netwerkleden zoekt, zo wil het Liliane Fonds een brug bouwen tussen mensen die leven in overvloed en kinderen met een handicap in de armste streken van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het gaat daarbij om minstens 40 miljoen (!) kinderen met een handicap. Buitengesloten, kansloos en heel vaak slachtoffer van verwaarlozing, misbruik en geweld.

De toekomstdroom van het Liliane Fonds is: een wereld waarin deze kinderen gelijkwaardig en zo volledig mogelijk meedoen - thuis en in hun gemeenschap - en waarin hun leven de hoogst haalbare kwaliteit heeft.

AIM4 draagt graag een steentje bij aan het verwezenlijken van deze droom: voor elke via AIM4 gewerkte dag kunnen interim managers een bedrag doneren aan het Liliane Fonds. We verdubbelen dit bedrag, met een gegarandeerd minimum van € 5.000 per jaar. En daarnaast stellen we graag alle kennis en ervaring binnen het AIM4 netwerk gratis ter beschikking van het Liliane Fonds.

Belemmeringen weghalen
Het Liliane Fonds steunt kinderen door zoveel mogelijk belemmeringen weg te halen die een direct gevolg van hun handicap zijn én door hen weerbaar en zelfbewust te maken. Hierbij wordt gekeken naar alles wat bepalend is voor het welzijn van een kind: gezondheid, onderwijs, sociale contacten en voor jongeren ook werk en inkomen.

Doel is dat kinderen lichamelijk beter gaan functioneren, naar school kunnen, sociaal vaardig en zelfverzekerder worden en voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Elk kind krijgt daarom steun op maat, op basis van zijn/haar specifieke situatie, behoefte en persoonlijkheid.

Betrouwbare partners
In alle landen waar het Liliane Fonds actief is, wordt samengewerkt met een Strategische Partnerorganisatie (SPO), die elk jaar een concreet hulpprogramma opstelt. Een SPO kent het land en weet waar en op welke gebieden steun het hardst nodig is. Deze SPO’s moeten aan strenge eisen voldoen en worden vóóraf uitvoerig doorgelicht en beoordeeld.

AIM4 doet meer: ‘Water for Life’

Via waterleidingbedrijf Vitens ondersteunt AIM4 ook het project ‘Water for life’. Water for Life maakt zich sterk voor schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen ter wereld. En dat is hard nodig: zo'n één miljard mensen hebben nog geen toegang tot schoon en veilig drinkwater.

Cover
Hans Bos

‘Een wereld waar kinderen met een handicap gelijkwaardig en zo volledig mogelijk mee kunnen doen, thuis én in hun gemeenschap. Dat is de droom van het Liliane Fonds. AIM4 draagt hier graag een steentje aan bij’.