AIM4 en Be More: samen het verschil maken

AIM4 verbindt als netwerkorganisatie (interim) managers en recruiters met elkaar. Zoals AIM4 de verbinding met haar netwerkleden zoekt, zo probeert Be More een brug te bouwen tussen mensen die leven in overvloed en mensen die leven in armoede.

Be More organiseert kleinschalige projecten in Zuid-Afrika, Oeganda, Malawi, Cambodja en de Filipijnen, voor en door de lokale bevolking. In kindertehuizen, in het onderwijs, in de medische zorg of in de community. Het motto van Be More is: “Be the difference, Be More”. Een motto dat ons erg aanspreekt.

We werken dan ook graag samen met Be More: voor elke via AIM4 gewerkte dag kunnen interim managers een bedrag doneren aan Be More. We verdubbelen dit bedrag, met een gegarandeerd minimum van € 5.000 per jaar.

En vanzelfsprekend stellen we alle kennis en ervaring binnen het AIM4 netwerk gratis ter beschikking van Be More. Want ook wij maken graag het verschil!

AIM4 doet meer: Liliane Fonds en Water for life

Al meer dan 10 jaar ondersteunt AIM4 belangeloos het Liliane Fonds op het gebied van HRM en organisatieadvies en -ontwikkeling. Het Liliane Fonds geeft rechtstreekse, kleinschalige, persoonsgerichte hulp aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden.

Met onze hulp willen we een bijdrage leveren aan de professionalisering van het Liliane Fonds. Zodat het steeds effectiever en efficiënter uitvoering kan geven aan haar doelstelling: kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden op weg helpen naar een volwaardige plek in de maatschappij.

Via waterleidingbedrijf Vitens ondersteunen we het project ‘Water for life’. Water for Life maakt zich sterk voor schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen ter wereld. En dat is hard nodig: zo'n één miljard mensen hebben nog geen toegang tot schoon en veilig drinkwater.


Cover
Hans Bos ‘Pas als we elkaar kennen, met elkaar praten en van elkaar leren, kunnen we serieus werken aan een eerlijke wereld. Dat is de visie van Be More. AIM4 draagt hier graag een steentje aan bij’