Voorzitter Raad van Commissarissen voor STMG B.V.

Excellente stakeholder, ervaren bestuurder en toezichthouder die betrokken en vooruitstrevend is

Arnhem | maximaal € 18.960,- per jaar | 8 vergaderingen per jaar

Omschrijving organisatie

STMG B.V. is een ambitieuze, particuliere thuiszorgorganisatie met 1.200 medewerkers voor 4.500 opdrachtgevers in Gelderland. STMG is een systeemspeler in de regio met een uitstekende reputatie en medewerkers die trots zijn op de organisatie waarvoor zij werken.

STMG biedt huishoudelijke hulp, thuisbegeleiding, verzorging en verpleging thuis. Zij ambieert dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam thuis kunnen blijven wonen en hun leven zoveel als mogelijk kunnen blijven leven, zoals zij dat wensen. STMG is de verbinder in het netwerk van informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers), services, ondersteuning (thuisbegeleiding en hulp bij het huishouden) en formele zorg (verzorging en verpleging).

STMG is onderdeel van Assist Zorg wat een dochteronderneming is van het familiebedrijf Vebego. De Algemeen Directeur van Assist Zorg is daarmee aandeelhouder van STMG en neemt onder andere het werkgeverschap op zich bijvoorbeeld met betrekking tot de benoeming van de bestuurder. De nadruk van de rol van de RvC ligt op het meedenken met de ontwikkelingen in de zorg en doet dit door kennisinbreng en actieve betrokkenheid in de vraagstelling richting de bestuurder. Daarnaast is de RvC klankbord ten aanzien van strategische initiatieven. De sfeer in de RvC is vakkundig, plezierig, informeel en nuchter.

STMG zal naar verwachting eind 2024 fuseren met een grote thuiszorgaanbieder in de regio en gaat daardoor zo goed als verdubbelen in omvang. Er zijn vanaf dat moment twee aandeelhouders.

STMG staat aan de vooravond van het verder digitaliseren van de zorg, zodat deze  toekomstbestendig georganiseerd kan worden. STMG werkt toe naar het leveren van hybride vormen van zorg en dito banen van medewerkers. STMG investeert in de zorgketen in de regio aan de hand van een buy & build strategie. STMG neemt hiermee het voortouw om thuiszorg in de regio te transformeren naar een toekomstbestendig, progressief zorgverleningsconcept met als basis een gezonde bedrijfsvoering.

De termijn van de zittende Voorzitter van Raad van Commissarissen( RvC) is bijna afgelopen en STMG heeft de werving gestart voor het selecteren en benoemen van een opvolger.

Relevante thema’s de komende tijd:

 • Afronding van de samenwerking/fusie met een grote thuiszorgaanbieder
 • Herziening van de kerntaken en het onderzoeken van verbinding met bijv. poliklinieken
 • Thuiszorg middels digitale zorg, schaalvergroting en automatisering
 • Buy & build strategie in de keten uitwerken – centraliseren in de regio

Profiel Voorzitter Raad van Commissarissen

Je hebt een WO opleiding genoten en hebt bijvoorbeeld een bedrijfskundige of economische achtergrond. Je hebt ervaring als bestuurder van een zorginstelling en bij voorkeur ook als bestuurder in het bedrijfsleven. Je hebt ruime ervaring als Lid/Voorzitter van een Raad van Toezicht/Commissarissen en bent bekend met de Governancecode Zorg.

Je geeft als Voorzitter RvC leiding aan 2 andere RvC leden. Uitgangspunt voor de 3-hoofdige bezetting van de RvC is dat leden samen een complementair, multidisciplinair team vormen. Na de fusie eind 2024 zal er, naar verwachting, een 4e lid RvC benoemd worden. De leden van de RvC beschikken over strategisch inzicht, innovatief vermogen, beschouwend vermogen én deskundigheid op een specifiek aandachtsgebied. De leden zijn verbindend, besluitvaardig en resultaatgericht. Zij zijn in staat inhoudelijke discussies scherp, maar collegiaal te voeren. Zij hebben goed inzicht in de rol en de positie van het toezichthoudend orgaan en hebben een sterke affiniteit met de thuiszorgsector en de doelstellingen van STMG en haar aandeelhouders.

Je bewaakt de Governancecode Zorg binnen STMG, bent klankbord/adviseur van de aandeelhouder(s) en bestuurder en spreekt hen aan als het organisatiebelang in het geding is. Je hebt met hen een gezamenlijk doel om de organisatie toekomstbestendig te maken en betaalbaar te houden.

Je trekt samen op met de aandeelhouder(s) en bestuurder én je hebt periodiek, of wanneer dat nodig is, overleg met de Voorzitters van de Ondernemingsraad en Cliëntenraad. Revitalisatie van de Cliëntenraad is nodig na de fusie met eerder genoemde andere thuiszorgaanbieder.

Je hebt inzicht in strategische beoordeling- en afwegingsprocessen, bent in staat om in teamverband te werken en hebt een brede maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast ben je vaardig in gesprek en discussie, vergadertechniek en communicatie. Je bent toegankelijk en betrokken.

Je bent een dienend leider en beschikt over excellente stakeholdermanagement vaardigheden. Je geeft de aandeelhouder(s)/bestuurder ruimte en bent voldoende stevig om tegengas te geven. Je brengt rust en ervaring en bent je bewust van de grenzen van je verantwoordelijkheid.

De Voorzitter RvC is onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. Je beschikt over een relevant persoonlijk en professioneel netwerk.

Functie eisen

 • WO opleiding met als achtergrond bijvoorbeeld Bedrijfskunde of Economie.
 • Ervaring als bestuurder van een zorginstelling en bij voorkeur ook als bestuurder in het bedrijfsleven.
 • Ruime ervaring als Lid/Voorzitter Raad van Toezicht/Commissarissen.
 • Kennis en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en fusies.
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met strategische en governance vraagstukken, transformaties en transities in een ondernemende (care) setting.
 • Affiniteit met de markt waarin STMG actief is, inzicht in marktontwikkelingen binnen de zorg.
 • In staat om als klankbord en toezichthouder te functioneren voor de aandeelhouder(s)/bestuurder.
 • In staat om teamgeest te creëren, kan goed luisteren en straalt gezag uit. Weet de andere commissarissen en de bestuurder in hun kracht te zetten. 
 • Verbindt verschillende deelaspecten tot hoofdlijnen. 
 • Vooruitstrevend en ondernemend. Inspirerend, resultaatgericht en verbindend.
 • Excellente stakeholdermanagement vaardigheden. 
 • Samenwerking- en consensusgericht, is een strategisch visionair, communicatief sterk en representatief.
 • Toegankelijk, betrokken, behulpzaam, met een laag ego en humor. 
 • Integere persoonlijkheid van onbesproken gedrag.

Vergoeding
De vergoeding verhoudt zich tot het ‘NVTZ-advies honorering Raden van Toezicht in Zorg en Welzijn’ wat betekent dat de maximale bezoldiging van de Voorzitter RvC maximaal € 18.960,- per jaar is. Dit is 12% van de totale WNT II. De leden van de RvC krijgen een vergoeding tot een maximum van € 12.640,- per jaar (8% van het totaal WNT II).

Interesse?
Heb je interesse in de functie of ken je iemand die in het profiel past en belangstelling heeft, mail je CV en motivatie dan naar search@aim4.nl o.v.v. STVR.AIM4. Neem voor meer informatie contact op met Robert Blaauw op 06-82525385.

De uiterste reageerdatum voor deze vacature is 26 februari 2024

 

Solliciteer direct