Programmamanager Regionale Samenwerking Wmo - H4

Organisatorisch sterke netwerker met daadkracht en een flinke dosis politieke sensitiviteit

Ambulant (regio Haaglanden) | ca € 80.000,- (o.b.v. 36 uur) | 24 uur (evt. uitbreiding naar 32 of 36 is bespreekbaar)

Omschrijving regionale netwerkorganisatie
H4 is een netwerkorganisatie van de 4 gemeenten Midden Delfland, Delft, Rijswijk en Westland. Zij heeft als doel om een effectieve en constructieve regionale samenwerking te creëren in de (inkoop van) begeleiding en ondersteuning van volwassenen (Wmo) en het gezamenlijk vormgeven van de transformatie in het sociaal domein. Hierin zoekt H4 samen met de gemeenten continue naar de optimale combinatie van regionale kracht en lokaal maatwerk.

Deze regionale samenwerking bestaat sinds 2014, begonnen vanuit één projectleidersrol, met als taak het gezamenlijk inkopen van zorg. Inmiddels richt deze samenwerking zich steeds meer op het resultaatgericht werken in de Wmo. Dit betekent een veel grotere rol en een (grote) verandering in denken en doen, uitvoering, processen, administratie en financiën. Hierdoor is een netwerkorganisatie ontstaan die recent is uitgegroeid met een regionaal programmateam en meerdere werkgroepen en teams. In de netwerkorganisatie werken ca 30 professionals op strategisch, tactisch en operationeel niveau, samengesteld uit medewerkers van de gemeenten.

Voor de aankomende jaren is er een aantal concrete opgaven geformuleerd:

 • Het verder ontwikkelen van de netwerkorganisatie tot een slagvaardige, resultaatgerichte, effectieve en efficiënte netwerksamenwerking, waarin het programmateam een centrale regierol vervult.
 • Het vormgeven van de transformatie in het sociaal domein (Wmo) en implementatie en doorvoering hiervan binnen de 4 gemeenten, bijvoorbeeld:
  • Ontwikkelen van algemeen toegankelijke voorzieningen, die minder maatwerk nodig maken en waarmee kosten bespaard kunnen worden.
  • Het samen met zorgverzekeraars en instellingen vormgeven van voorzieningen als begeleiding en hulpverlening in de ggz.
  • (verder) ontwikkelen van het resultaatgericht werken binnen de Wmo.
Om dit te realiseren zijn wij op zoek naar een stevige Programmamanager.

Profiel Programmamanager Regionale Samenwerking Wmo
Je bent een stevige, authentieke, zelfstandig opererende professional, acterend op directieniveau. Iemand met een zeer goed gevoel voor de werking van de bestuurlijke en politieke processen en agenda’s. Je bent sterk in functioneel leiderschap (op afstand) en het creëren van bewustwording en draagvlak bij een groot aantal in- en externe stakeholders. Een omgevingssensitieve verbinder en inspirator die, op neutrale wijze, de (soms tegenstrijdige) belangen behartigt van betrokken partijen en kan sturen zonder officieel mandaat.

Al verandermanager ben je in staat de netwerkorganisatie verder te ontwikkelen naar een slagvaardige, effectieve en efficiënte netwerkorganisatie. Je weet de professionals hierin mee te nemen en te overtuigen en creëert betere (multidisciplinaire) samenwerking en afstemming in projecten en opgaven. Je schept duidelijkheid in afspraken, rollen en overlegstructuren waarbij meer eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat. Je brengt hierin structuur en focus aan en zorgt voor een heldere sturing aan het programmateam en werkgroepen.

Als netwerker en verbinder weet je de netwerkorganisatie te versterken in haar regionale samenwerking tussen de 4 gemeenten en externe partnerinstellingen om het doel van H4 te realiseren; bieden van kwalitatief goede zorg aan inwoners, integraal en op maat en met voldoende voorzieningen in de buurt. Als programmamanager ben je organisatorisch sterk en in staat om de doelen te vertalen naar een jaarplan waarbij je een goed functionerend systeem neerzet zodat de opgaven, projecten en ontwikkelingen gerealiseerd worden. Je zorgt voor een juiste afstemming op zowel strategisch niveau met het Bestuurlijk Overleg (BO) en Directeuren Overleg (DO), als op tactisch en operationeel niveau met werkgroepen en programmateam.

Je beschikt over realisatiekracht, overtuigingskracht en een flinke dosis doorzettingsvermogen. Je laat je niet snel uit het veld slaan en gaat uit van je eigen kracht en beïnvloedingsmogelijkheden. Je bent communicatief zeer sterk en hebt de juiste combinatie van organisatiekracht, inhoudelijke kennis en politieke gedrevenheid.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Geeft op inspirerende wijze leiding aan de regionale netwerkorganisatie (programmateam en werkgroepen).
 • Creëert en stimuleert onderlinge regionale verbinding en teamvorming om een constructieve en effectieve samenwerkingsorganisatie neer te zetten en doelen te realiseren.
 • Draagt zorg voor de implementatie en doorontwikkeling van de nieuwe werkwijze binnen H4.
 • Zet samen met BO, DO en programmateam de koers uit voor de verdere transformatie van de zorg voor inwoners in de H4 en vertaalt dit naar een jaarplan.
 • Strategisch gesprekspartner in het DO en BO.
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het jaarplan H4 en de te nemen tactische en operationele beslissingen.
 • Vertaalt het jaarplan en de bestuurlijke en DO-opdrachten naar SMART opdrachten/projecten voor de werk- en projectgroepen.
 • Coördineert, vanuit een gedelegeerde opdrachtgeversrol, de verschillende opdrachten, projecten en ontwikkelingen, voert (voortgangs)overleg met voorzitters van de werkgroepen en stuurt bij waar nodig.
 • Zorgt voor juiste afstemming, communicatie en samenwerking richting H10 en met externe partnerinstellingen zoals zorginstellingen en zorgverzekeraars.
 • Je rapporteert in deze rol aan één van de directeuren Sociaal Domein.
Als Programmamanager Regionale Samenwerking Wmo herken je jezelf in onderstaande
Naast bovengenoemde profielomschrijving voldoe je tevens aan de volgende eisen:
 • Relevante, afgeronde WO opleiding.
 • Minimaal 10 jaar werkervaring als programmamanager en/of –directeur en transitie- en/of verandermanager in complexe, politiek gevoelige organisaties.
 • Managementervaring binnen een gemeente.
 • Ruime kennis en ervaring met transformatie in het sociaal domein en specifiek met Wmo.
 • Ervaring als onafhankelijk (programma)manager in een samenwerkingsverband is een sterke pré.
 • Aantoonbare managementervaring zowel hiërarchisch als functioneel en ervaring met projectmatige aansturing op afstand.
 • Aantoonbare ervaring in een (interim) functie als verbinder en netwerker vanuit een onafhankelijke positie en met sturing zonder officieel mandaat.
Salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Bruto jaarsalaris incl. vakantiegeld van ca € 80.000,- op basis van een fulltime (36 uur) werkweek.
 • Voor deze rol staat een tijdsinvestering van 24 uur / 3 dagen (flexibel in te delen). Eventuele uitbreiding van uren is mogelijk binnen één van de gemeenten in diverse projectrollen.
 • Individueel Keuze Budget: Maandelijks de beschikking over een deel van het vakantiegeld en eindejaarsuitkering, de mogelijkheid een bedrag uit te laten betalen of o.a. te gebruiken voor de aanschaf van een fiets of het kopen van bovenwettelijk verlof.
Interesse?
Heb je interesse in de functie en wil je meer informatie of ken je iemand die in het profiel past en belangstelling heeft, maak dan een keuze uit onderstaande buttons of mail je cv en motivatie naar search@aim4.nl o.v.v . H4PR.AIM4 Neem voor meer informatie contact op met Anne Turksma op 06-17002254.

De uiterste reageerdatum is 19 juli 2020.


Solliciteer direct