Lid RvC voor Werk & Ontwikkelbedrijf - Provalu

Specialisatie Ondernemerschap & Commercie

Voorhout (Regio Kust, Duin & Bollenstreek) | € 6.600 per jaar | 6 a 7 vergaderingen/jaar

Omschrijving organisatie
Sinds 2021 is Provalu hét nieuwe werk- en ontwikkelbedrijf in de Kust, Duin & Bollenstreek (KDB). Provalu is ontstaan uit de integratie van 2 organisaties; Maregroep en Servicepunt werk. De organisatie is hét verbindingscentrum voor werk, re-integratie en ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er wordt aan méér dan 800 medewerkers beschut werk binnen de eigen productie- en dienstenorganisatie, werk via detachering en begeleid werken aangeboden. Daarnaast biedt Provalu aan meer dan 700 cliënten, via persoonlijke leer- en ontwikkelingstrajecten, werk binnen de eigen organisatie én op de reguliere arbeidsmarkt.

Op basis van een uitdagende, vernieuwde commerciële strategie en een herpositionering in de markt wil Provalu een geoptimaliseerde dienstenportfolio aanbieden, herkenbaar en goed bereikbaar voor diverse doelgroepen van cliënten en werkgevers in de regio KDB. Hiermee kan de organisatie optimaal invulling geven aan haar ambitieuze, maatschappelijke én commerciële ondernemingsdoelstellingen; werven, instromen, ontwikkelen en re-integreren van een steeds breder wordende doelgroep van cliënten, via passend werk, op de reguliere arbeidsmarkt.

Algemeen Profiel Lid Raad van Commissarissen
Uitgangspunt voor de 3 hoofdige bezetting van de Raad van Commissarissen (RvC) van Provalu is dat alle leden breed ontwikkelde generalisten zijn die gezamenlijk een complementair, multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over strategisch inzicht, beschouwend vermogen én deskundigheid op een specifiek aandachtsgebied.

De leden zijn verbindend, besluitvaardig en resultaatgericht en in staat inhoudelijk discussies scherp maar collegiaal te voeren. Zij hebben goed inzicht in de rol en de positie van het toezichthoudende orgaan en hebben een sterke affiniteit met de doelgroepen en de doelstellingen van Provalu. Zij zijn gericht op de resultaten van Provalu als entiteit binnen de Gemeenschappelijke Regeling en afgestemd op de positie en rol binnen het sociaal domein van de KDB. De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. Elk der leden beschikt over een relevant persoonlijk en professioneel netwerk. De sfeer is vakkundig, plezierig, informeel en nuchter.

Alle leden beschikken over de volgende, algemene kwaliteiten:

 • Analytisch vermogen (HBO+/Academisch werk en denkniveau).
 • In staat om als klankbord en toezichthouder te functioneren voor de Directeur/Bestuurder.
 • Ruime kennis en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Inzicht in strategische beoordeling- en afwegingsprocessen.
 • In staat om in teamverband te werken.
 • Een brede maatschappelijke betrokkenheid.
 • Vaardig in gesprek en discussie, vergadertechniek én communicatie.
 • Sterk in intern en extern stakeholdermanagement.
 • Beschikkend over een voor Provalu relevant netwerk vanuit zijn of haar specialisatie.
Het streven is om de RvC zodanig samen te stellen dat de verschillende kennisvelden goed zijn vertegenwoordigd. De financiële en juridische expertise is reeds aanwezig in de RvC.

Voor de aanvulling van de RvC zijn wij op zoek naar een:


Lid Raad van Commissarissen met de specialisatie Ondernemerschap & Commercie.
Dit aandachtsgebied richt zich op zowel de interne als externe performance van het bedrijf met betrekking tot ondernemerschap én de commerciële prestaties. Hierbij gaat het onder meer om innovatie, participatie op de publieke én private markt in de KDB regio en de bevordering van de klanttevredenheid van afnemers en stakeholders (7 gemeentelijke aandeelhouders).

Specifieke kwaliteiten en vereisten:
 • Relevante ervaring binnen zowel commerciële, klantgerichte organisaties alsmede bestuurlijke organisatie omgevingen.
 • Strategisch en analytisch sterk, verbindend, nuchter en nuancerend. Goed gevoel voor én als mens passend binnen de pragmatische (MKB) cultuur van de regio KDB.
 • Ondernemend, met een goed zakelijk en commercieel inzicht máár met een goed oog voor de specifieke sector en de doelgroepen waarbinnen Provalu zich als werk en ontwikkelbedrijf beweegt.
 • Zicht op actuele sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de organisatie op het gebied van te leveren producten en diensten.
 • Toezichthouder, sparringpartner en adviseur voor de directeur/ bestuurder ten aanzien van strategische vraagstukken binnen de specialisatie.
 • In staat om (arbeids)markt gerelateerd te denken en te handelen.
 • Het kunnen toetsen/beoordelen van strategische samenwerking met derden (inkoop, inschrijven op aanbestedingen).
 • Kennis van en ervaring met acquisitie op strategisch en tactisch niveau.
 • Bewezen (MKB) ondernemerservaring. Beschikbaar stellen van een eigen relevant netwerk voor de organisatie.
 • Bij voorkeur woonachtig én beschikkend over een relevant, zakelijk netwerk in de KDB regio.

Interesse?
Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie óf ken je iemand die in het profiel past en belangstelling heeft mail dan je actuele cv in een Word versie, inclusief motivatiebrief naar m.kwant@aim4.nl. Neem voor aanvullende informatie contact op met Marien Kwant op 06-26214876.

De uiterste reageerdatum voor deze vacature is 20 maart 2023.


Solliciteer direct