Directeur - Bestuurder eerstelijns gezondheidscentrum (parttime) - Stichting Gezondheidszorg Stadshagen

Ondernemende, verbindende leider én netwerker met senioriteit

Zwolle | ca. € 115K (obv 38 uur) | 20 uur

Omschrijving Organisatie
Stichting Gezondheidszorg Stadshagen is al ruim 20 jaar dè aanbieder van wijkgerichte eerstelijnszorg in de jonge, groeiende Zwolse wijk Stadshagen (ruim 25.000 inwoners). Het gezondheidshuis heeft een begroting van ruim € 7 mio en meer dan 20.000 klanten/patiënten. Vanuit een modern, ruim opgezet, klantvriendelijk centrum met een professionele uitstraling, bieden ca. 75 zorgprofessionals (in loondienst) multidisciplinaire zorg op hoog niveau dichtbij alle wijkbewoners; 2 huisartsenpraktijken, fysiotherapeuten, apotheek en overige zorgaanbieders.

De toekomstige, veranderende eisen en ontwikkelingen vanuit de externe omgeving vragen om een organisatie die elke dag in staat én bereid is het morgen anders en/of beter te doen dan vandaag.

Om hier invulling aan te geven is er de afgelopen jaren, onder leiding van de huidige bezielende Directeur – Bestuurder, hard gewerkt aan verdere professionalisering van de interne organisatie én is een toekomstgerichte heldere en ambitieuze Missie, Visie en Strategie bepaald.

Centraal hierin staat ‘Samen werken aan de vitaliteit en gezondheid van de inwoners van Stadshagen’ met als kernwaarden: laagdrempelige organisatie, respectvol & zorgvuldig samenwerken, zorg van uitstekende kwaliteit en persoonlijke benadering richting patiënten.

Voor de komende jaren ligt de focus op het behalen van verschillende doelstellingen zoals ‘duurzaam gezonde financiering & bedrijfsvoering’, ‘groei marktaandeel’, ‘digitaal werken’, ‘multidisciplinair werken’, ‘bewuste & tevreden bewoners’, ‘positionering/profilering naar en verdere samenwerking met gemeenten en partners’ en ‘innovatieve ontwikkelingen (data en onderzoek) die aansluiten bij de toekomstige behoeften en veranderende eisen en ontwikkelingen vanuit bewoners en de omgeving’.

Het MT, bestaande uit de Directeur – Bestuurder en 4 disciplinecoördinatoren, ondersteund door een controller, een HR/beleidsadviseur en een praktijkmanager, wordt de kartrekker voor het doorvoeren en realiseren van genoemde missie, visie én de concrete plannen.

In verband met vertrek van de huidige Directeur – Bestuurder zijn wij op zoek naar een ondernemende, verbindende Directeur – Bestuurder, gericht op (externe) samenwerking en innovatie. Iemand die kansen creëert en deze omzet naar een toekomstgerichte financiering & bedrijfsvoering, groei in aantal patiënten, optimalisatie van de dienstverlening en verhoging van de kwaliteit.

‘Samen met het MT, praktijkmanager en medewerkers in een groeiwijk verder bouwen aan de toekomst van dit eerstelijns gezondheidscentrum’.

Profiel Directeur – Bestuurder
Als ideale kandidaat heb je een relevante, afgeronde HBO/WO opleiding en je sporen verdiend als lijnmanager/directeur in de gezondheidszorg. Je bent een senior manager, opererend op tactisch/strategisch niveau, met ruime kennis van en affiniteit met de integrale eerstelijns zorg en aantoonbare ervaring met innovatie en financieringsstructuren mede vanuit strategisch perspectief.

Je weet op een inspirerende en coachende manier sturing te geven aan het multidisciplinaire gezondheidscentrum met focus op samenwerking, innovatie en een klantgerichte & toegankelijke dienstverlening. Je creëert draagvlak voor vooruitgang en verandering en stimuleert mensen het beste uit zichzelf te halen en te ontdekken. Samen met een gemotiveerd team van professionals realiseer je een centrum dat in kan blijven spelen op de veranderde vraag, ontwikkelingen en eisen van haar omgeving.

Iemand met ondernemers- en executiekracht die de gezamenlijke missie en visie op eerstelijns zorg en de ingezette (strategische) koers onderschrijft, hieraan de juiste invulling geeft en de organisatie hierin meeneemt. Verbindend en dienend leider met focus op het behalen van de doelen en tijdslijnen.

Je bouwt aan een verdere positionering in de wijk, creëert kansen en mogelijkheden en weet deze te verzilveren. Een netwerker, gericht op de externe omgeving en samenwerking die in staat is om bij externe stakeholders het belang van het Gezondheidshuis te vertegenwoordigen. Je bouwt aan goede, betrokken en toegankelijke zorg met samenwerkingspartners met als doel de wijkbewoners hiermee optimaal te bedienen.

Als mens ben je toegankelijk, transparant en zichtbaar. Je schakelt makkelijk op tactisch en strategisch niveau en communiceert helder in woord en geschrift. Je maakt verbinding, inspireert en motiveert en bent inhoudelijk gewaagd aan de professionals. Daadkrachtig, besluitvaardig en doelgericht. Iemand met energie en drive die het een uitdaging vindt dit gezondheidscentrum naar een volgende fase te loodsen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en aansturing van het gezondheidscentrum met ca 75 multidisciplinaire zorgprofessionals.
 • Voorzitter MT; geeft samen met de 4 disciplinecoördinatoren en de praktijkmanager verdere invulling aan de vormgeving en implementatie van de missie, visie en strategische koers.
 • Bouwt en onderhoudt een stevig regionaal en landelijk netwerk met onder meer de verzekeraars, regio organisaties en andere loondienstcentra.
 • Creëert samenwerkingspartners in de regio/wijk om de dienstverlening uit te breiden en te optimaliseren richting de bewoners met het doel om groei en verhoging van kwaliteit te realiseren.
 • Volgt ontwikkelingen en veranderende wensen en eisen in de markt, bij concurrenten, in de politiek en bij bewoners en vertaalt dit naar (noodzakelijke) aanpassingen en of kansen voor de organisatie.
 • Realiseert, samen met het MT, een efficiënte organisatie met korte lijnen waar kwaliteit voorop staat, teamgeest essentieel is, de invloed en de verantwoordelijkheid van professionals groot is en waar mogelijkheden zijn voor specialisatie en samenwerking.
 • Voert het formele overleg met de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.
Als Directeur – Bestuurder herken je jezelf in onderstaande
 • Relevante, afgeronde HBO/WO opleiding en minimaal 10 jaar ervaring als lijnmanager/directeur, waarvan in ieder geval 5 jaar op tactisch/strategisch niveau, in de gezondheidszorg.
 • Ruime, recente en aantoonbare ervaring met verandermanagement.
 • Ruime kennis van en affiniteit met de integrale eerstelijns zorg.
 • Ervaring met aansturen van multidisciplinaire zorgprofessionals.
 • Visie op en ervaring met (zorg)innovatie en financieringsstructuren.
 • Relevant netwerk.
 • Resultaatgerichte verbinder met executiekracht.
 • Ondernemende netwerker met sterke focus op externe omgeving; gericht op kansen.
 • Inspirerende leider die visie vertaalt in beleid en zorgprofessionals inspireert en stimuleert om kansen te benutten en te realiseren.
 • Overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheid in samenwerkingsverbanden en in contractuele afspraken met financiers.
Arbeidsvoorwaarden
 • Bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld is ca € 115K, op basis van een 38-urige werkweek.
 • Recht op een eindejaarsuitkering van 6,5%.
 • Goede pensioenregeling.
Interesse?
Heb je interesse in de functie en wil je meer informatie of ken je iemand die in het profiel past en belangstelling heeft, maak dan een keuze uit onderstaande buttons of mail naar search@aim4.nl o.v.v. STDB.AIM4.EN Voor meer informatie neem contact op met Edo Roggenkamp op 06-52087772. De uiterste reageerdatum voor deze vacature is 21 juni 2021.


Solliciteer direct