2 Leden Raad van Toezicht - Zorggroep Manna

• Aandachtsgebied arbeidsmarktontwikkeling (HRM) • Aandachtsgebied kwaliteit van zorg & welzijn

Enschede | Conform adviesregeling NVTZ | Gemiddeld 4 uur per week

Omschrijving organisatie
Zorggroep Manna biedt een totaalpakket zorg, ondersteuning en persoonlijke aandacht aan burgers in Twente met een ondersteunings- en/of zorgvraag. We doen dit liefdevol, dichtbij, voor 3900 cliënten thuis of in kleine locaties. Dit doen we dagelijks met de inzet van zo’n 1200 collega’s en 200 vrijwilligers. Lees hier meer over onze visie en werkwijze.

De organisatiestructuur is ingericht vanuit het cliëntperspectief. Zelforganiserende principes zijn ver doorgevoerd waardoor een platte organisatie is ontstaan waar gelijkwaardigheid de manier van omgaan met elkaar typeert.

In verband met periodiek aftreden en vertrek zoekt Zorggroep Manna wij 2 ledenRaad van Toezicht (m/v).

De Raad van Toezicht
De Raad van toezicht van Zorggroep Manna bestaat uit vijf leden. U bent gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen, de kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten die getoetst wordt aan wet- en regelgeving en de Governancecode zorg.

De raad van toezicht zoekt twee nieuwe leden als aanvulling op de deskundigheden van de huidige leden. De specifieke aandachtsgebieden van de nieuwe leden zijn: arbeidsmarktontwikkeling (HRM) en Kwaliteit. Hiermee sluiten de aandachtsgebieden aan op de actualiteiten van de organisatie: kwaliteit, arbeidsmarktpositie en financiën.

U hebt affiniteit met zorg en ouderenzorg in het bijzonder. U hebt een warm hart voor de zorg- en dienstverlening van Zorggroep Manna en combineert dit met een actieve christelijke levenshouding. U versterkt de raad van toezicht vanuit het specifiek gevraagde aandachtsgebied. U houdt toezicht door een kritische, onafhankelijke en open houding. Gebruik maken van uw brede netwerk in (christelijk) Twente is vanzelfsprekend voor u.

Algemeen profiel Lid RvT

 • Actieve christelijke levenshouding
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring
 • Onafhankelijk, geen onverenigbare belangen, posities of relaties
 • Kennis en ervaring om uw taak goed uit te kunnen voeren
 • Functioneren vanuit overzicht, op academisch denk- en werkniveau
 • Voldoende beschikbare tijd (4 uur per week)
 • Integer en zorgvuldig
 • Strategisch inzicht, integraal denken
 • Kritisch- analytisch oordeelsvermogen
 • Inzicht in het veld van belanghebbenden
 • Evenwicht tussen distantie en betrokkenheid
 • Teamplayer met gevoel voor humor
 • Verbindend

Specifiek profiel aandachtsgebied arbeidsmarktontwikkeling (HRM)
Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht is er als deskundige op het gebied van HRM en is het aanspreekpunt voor de leden van de Raad van Toezicht en de Bestuurder vanuit veranderkundig-, organisatie- en ontwikkelingsperspectief. Daarnaast wordt er nauwe samenwerking gezocht met de Ondernemingsraad van Zorggroep Manna. Voor dit profiel zoekt Zorggroep Manna een lid van de raad van toezicht die beschikt over de volgende eigenschappen:

 • Een HRM achtergrond op managementniveau
 • Kennis van veranderkunde en organisatieontwikkeling
 • Actuele kennis van de arbeidsmarkt(problematiek) in de zorg
 • Inzicht en belangstelling voor de arbeidsmarktpositie van Zorggroep Manna
 • Gedreven en enthousiast om samen te werken aan Zorggroep Manna

Specifiek profiel aandachtsgebied kwaliteit van zorg & welzijn
De functie van dit aandachtsgebied is om vanuit de visie van de organisatie te kijken naar de kwaliteit van zorg & welzijn.

 • Kennis en inzicht op het gebied van kwaliteit in de zorgsector
 • Goed inzicht in maatschappelijke, zorginhoudelijke en cliëntgerichte ontwikkelingen
 • Bij voorkeur ervaring in de langdurige zorg en/of dienstverlenende sector
 • Focus op het welbevinden en welzijn van de cliënten
 • Een breed netwerk in de regio op gebied van zorg & welzijn

Overige informatie
Het honorarium voor de raad van toezicht is conform de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Een indicatie voor de geschatte tijdsbesteding zijn op jaarbasis de voorbereidingen en de overleggen met bestuurder (4x), overleggen zonder bestuurder (4x), overleg met cliëntenraad en ondernemingsraad (minimaal 1x per jaar), overleg met strategisch platform (1x). Daarnaast zijn er drie commissies (remuneratie, kwaliteit & veiligheid en financiën). Afhankelijk van de ontwikkelingen kan de frequentie hoger zijn.

Sollicitatieprocedure
U kunt uw sollicitatie mailen naar po@zorggroep-manna.nl De inschrijving voor deze toezichthoudende rol sluit op 26 februari 2018. De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op vrijdag 16 maart.

Voor meer inhoudelijke informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met Jan Westert via het telefoonnummer (06-55714372) of Berno Sauer (06-53554141).

Solliciteer direct